Category: Đặc sản

Đặc sản các vùng miền

Sơ ri Gò Công món ngon mùa hè

Tiền Giang là quê hương của các đặc sản trái cây với  8 loại trái cây được xếp vào danh sách 50 đặc sản trái cây nổi tiếng của Việt Nam . Sơ ri...