Tagged: đặc sản Bến Tre

Dừa Bến Tre hơn cả môt đặc sản

Đến Bến Tre bạn sẽ được ngập ngụa trong các đặc sản chế biến từ dừa: kẹo dửa, rượu dừa, đuông dừa…Đâu đâu ở Bến Tre cũng là dừa. Bởi thế dừa Bến Tre...