Tagged: đặc sản Đồng Nai

Về Miền đất chôm Chôm Long Khánh

Chôm chôm là loại trái cây bình dân khá phổ biến ở nước ta. Nhưng bạn đã bao giờ được thưởng thức chôm chôm Long Khánh chưa.  Nếu ăn rồi bạn sẽ cảm nhận...