Tagged: đặc sản Hà Nội

Hiếm như Cam Canh Hà Nội

Cam Canh Hà Nội là đặc sản tiến vua xưa kia và là đặc sản Hà Nội được nhiều nhà giàu quyền quý ngày nay lựa chọn. Thế mới biết sự quý hiếm của...