Tagged: đặc sản Việt Nam

Na Bà Đen-hồn cốt Tây Ninh

Cùng với Thằn Lằn núi Bà Đen, ốc núi Bà Đen, Na Bà Đen cũng là môt loại đặc sản không thể bỏ qua khi đến Tây Ninh. Với  chất lượng và hương vị...