Tagged: Đào Mẫu Sơn

Đào Mẫu Sơn-đặc sản xứ Lạng

Nhắc đến xứ Lạng ai chải biết đến Đào Mẫu Sơn. Hoa đào đỏ thắn tươi tắn đến lạ thường, quả đào lại ngon ngọt chẳng nơi nào bằng. Bởi thế người dân Lạng...